top of page

Egzamin czeladniczy fryzjer 

 

 

Do egzaminu czeladniczego mogą przystąpić osoby, które spełnią jeden z poniższych warunków:

 • ukończą naukę zawodu u rzemieślnika,

 • posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum (lub ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz uzyskają umiejętności zawodowe w formie pozaszkolnej,

 • posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum (lub ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie (świadectwo pracy lub oświadczenie o pracy),

 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe,

 • ukończyły kurs fryzjerski III stopnia i zdały egzamin wewnętrzny w Placówce Kształcenia Ustawicznego Jaśkiewicz Academy.

 

Świadectwo czeladnicze potwierdza kwalifikacje zawodowe i umożliwia pracę na terenie całej UE.

Jak przebiega egzamin czeladniczy na fryzjera?

 

 

Egzamin czeladniczy fryzjer składa się z etapu praktycznego oraz teoretycznego.

 

Czas trwania etapu praktycznego na egzaminie czeladniczym wynosi maksymalnie 24 godziny, rozłożone na przestrzeni 3 dni roboczych. Zdający mają do wykonania 7 zadań, z których każde musi być zakończone wynikiem pozytywnym. Mogą korzystać z główek treningowych lub modelek/modelów. Do zadań należą m.in.: strzyżenie damskie i męskie, ułożenie fryzury klasycznej, wyciskanie fal na mokro, czy modelowanie przy użyciu szczotki oraz suszarki. W zależności od skomplikowania danego zadania nadany jest inny limit czasowy na jego wykonanie.

 

Miejsce i termin egzaminu ustalony jest przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

 

Etap teoretyczny podzielony jest na część pisemną oraz ustną.

W części pisemnej osoba podchodząca do egzaminu ma za zadanie odpowiedzieć na 7 pytań z każdej kategorii (łącznie 49 pytań). Tematy poruszane na egzaminie czeladniczym w części pisemnej to: 

 • BHP pracy w salonie fryzjerskim z włączeniem zasad dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności gospodarczej,

 • rysunek zawodowy,

 • rachunkowość w zawodzie fryzjera,

 • podstawy obowiązujących zasad w zakresie ochrony środowiska,

 • przepisy prawa pracy - podstawy,

 • działalność gospodarcza i zarządzania przedsiębiorstwem - podstawy.

Część ustna obejmuje 3 kategorie, po 3 pytania, a więc osoby zdające egzamin muszą odpowiedzieć łącznie na 9 pytań. Tematy zawarte w ustnej części egzaminu dotyczą materiałoznawstwa, maszynoznawstwa oraz technologii.

 

Aby zdać egzamin czeladniczy, należy uzyskać pozytywną ocenę ze wszystkich podjętych zadań praktycznych oraz odpowiedzi na pytania teoretyczne w części pisemnej i ustnej. W przypadku niezaliczenia egzaminu można podejść do niego ponownie, przy czym możliwe jest odpowiadanie wyłącznie w tematach, oraz wykonywanie zadań, z których uprzednio otrzymano negatywny wynik.

Jak się przygotować do egzaminu czeladniczego na fryzjera

 

Aby stać się w pełni gotowym do podejścia do egzaminu czeladniczego, należy skupić się zarówno na powtórce materiałów teoretycznych, jak i ćwiczeniu swoich umiejętności praktycznych. Kurs 3 stopnia dostępny w ofercie Jaśkiewicz Academy, w pełni przygotowuje swoich kursantów do zdania egzaminu i dalszego rozwoju w zawodzie. Co więcej, 250 godzin kursu równa się 3 latom w szkole zawodowej. Nasze nastawienie na rzetelne przygotowanie z zakresu wiedzy, ale również intensywne zajęcia praktyczne, sprawia, że nasi kursanci mają silne zaplecze umożliwiające im bezproblemowe zdanie egzaminu. 

Co zabrać na egzamin czeladniczy fryzjera?

Na egzamin czeladniczy fryzjer musi zabrać:

 • fotografię w formacie legitymacyjnym,

 • pełną dokumentacją świadczącą o tym, że ma on prawo podejścia do egzaminu (wymogi wymienione są w górnej części tekstu),

 • narzędzia i przybory niezbędne do wykonania każdego z zadań praktycznych.

bottom of page