top of page

SZKOLENIE BHP

Marek Schab: Specjalista BHP (doświadczenie zawodowe).

W 2011 roku ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym samym roku odbyłem staż w zespole BHP firmy LG DISPLAY POLAND Sp. z o.o., ul. Lg 1, 55-040 Biskupice Podgórne, gdzie miałem okazję uczestniczyć w sprawowaniu opieki nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy dużego zakładu produkcyjnego. Następnie zdobywałem wszelkiego rodzaju dokumentacje BHP, audyty stanu BHP dla wielu mniejszych i większych firm w powiecie świdnickim oraz wałbrzyskim.

Oferta szkoleniowa: 

 - Przeprowadzenie szkoleń wstępnych BHP ( instruktaż wstępny ogólny) - cena 30zł/os,

 - Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP (szkolenia face to face oraz e-szkolenia) - cena 100zł/os, 

 - Stała opieka firmy w zakresie BHP (prowadzenie rejestrów, pilnowanie terminowości szkoleń) - cena ustalana indywidualnie,

 - Przygotowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji z zakresu BHP dla firm - cena ustalana indywidualnie,

 - Ocena warunków pracy dla poszczególnych stanowisk/grup stanowisk,  - Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych/grup stanowisk,

 - Opracowywanie programów instruktażu,

 - Przeprowadzanie postępowań instruktażu,

 - Przeprowadzanie audytów stanu BHP w firmie - cena 150zł,

 - Pomoc w przypadku kontroli stanu BHP (przygotowanie dokumentacji do kontroli, pomoc w wypełnianiu zaleceń pokontrolnych PIP oraz innych instytucji kontrolnych) - cena ustalana indywidualnie. 

BHP Jaśkiewicz Academy
bottom of page